RSS

วันวิชาการ

โรงเรียนบ้านบ่อผุดได้จัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่างๆ และยังมีนักศึกษาจากประเทศเดนมาร์กมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนด้วย กิจกรรมนี้จึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากและ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมเล่นเกมส์ต่างๆ จึงเก็บภาพบรรยากาศในวันดี ๆ มาฝากจ๊ะ

Advertisements
 

วันเด็ก ประจำปี 2555

รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555

 

เข้าค่ายลูกเสือ 12 – 13 มกราคม 2555

รวมภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด เมื่อวันที่  12 – 13 ธันวาคม 2555

 

คืนสู่เหย้าชาวบ่อผุด

 ทางโรงเรียนบ้านบ่อผุดได้จัดงานประจำปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2554 จุดประสงค์เพื่อหาเงินสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นวัตถุประสงค์ของท่าน ผู้อำนวยการสุชาติ สุขสม และ ประธานกรรมการโรงเรียน คุณบุญทัน ขันติชนะกุล และกรรมการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จึงได้ร่วมมือร่วมจัดกันจัดงานในครั้งนี้ 

 

พิธีเปิดกองลูกเสือ

เมื่อวันที่่ 8 ธันวาคม ทางโรงเรียนบ้านบ่อผุดได้จัดพิธีการเปิดกองลูกเสือ

 

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่  8  ธันวาคม ทางโรงเรียนบ้านบ่อผุดได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย 

 

เก็บภาพบรรยากาศวันพ่อมาฝากจ๊ะ